Marius Eriksen

Coach og foredragsholder

Med mer enn 25 års erfaring som leder, veileder og coach har jeg opparbeidet meg bred kompetanse som kommer deg til gode. Jeg er kjent for å ha stor tilpasnings- og gjennomføringsevne.

Med meg får du en engasjert, direkte, nysgjerrig og uredd coach. Veldig ofte får jeg høre at jeg stiller gode spørsmål, som igjen bidrar til gode og viktige refleksjoner hos andre.

Gjennom egne erfaringer og mange års arbeid med mennesker i vanskelige situasjoner har jeg tilegnet meg mye kunnskap og gode verktøy innenfor ledelse, teamutvikling, coaching, konflikthåndtering, psykologi, motivasjon, veiledning og sosialt arbeid. I min rolle som leder i ulike organisasjoner har jeg også opparbeidet meg et stort og bredt nettverk. Jeg skaper raskt tillit og bygger gode relasjoner til andre mennesker.

Jeg er også en av stemmene som står opp for mangfold, mer aksept, inkludering, åpenhet og endring i samfunnet.

Det handler ikke om JEG, det handler om VI

Utdannelse

Jeg startet en tidlig karriere i Forsvaret med Befalsskolen for Hærens Samband. Det ble en god start på både egen utvikling og min lange lederkarriere. Fortsettelsen gikk på “faglærerutdannelse i matematikk og naturfag” ved Høgskolen i Telemark. Etter dette gikk jeg mange kurs innenfor ledelse og forebygging av ulike atferdsutfordringer.

“Peosjekledelse” ved BI ble starten på videre høgskoleutdannelse. Etterfulgt av “Trening i sosial kompetanse og kognitiv terapi” ved Diakonhjemmets Høgskole. Jeg er også sertifisert profesjonell co-active coach. De siste årene har jeg tatt to ulike mastere ved BI, “Teamledelse” og “Samspill og ledelse”.

I tillegg er jeg sertifisert i Karrierevertøy, Profråd, Motiverende Intervju, Jungians Type Index (JTI) og The Vitality Test.

Erfaring

Med mer enn 25 års arbeidserfaring som leder, veileder og coach har jeg opparbeidet meg bred kompetanse som kommer deg til gode.

Jeg startet min arbeidskarriere allerede som 15-åring med å jobbe på vaskeri for så å bevege meg over i serveringsbransjen. Når jeg var 19 år startet min 4,5 år lange karriere i Forsvaret.

Etter det har jeg vært leder og veileder innenfor flere ulike omsrogsyrker som fritidsklubb, utekontakt, gjeng-prosjekt i Oslo, barnevernstiltak og arbeidsmarkedstiltak.

De siste 10 årene har jeg også drevet eget firma med hovedfokus på coaching, foredrag og teamutvikling.

Mitt arbeid med atferdsvanskelig ungdom, psykisk syke og arbeidsledige gjennom mange år har gitt meg et stort og varmt hjerte som banker for de som er på utsiden av samfunnet.

Meny