Coaching

Coaching er en forandringsprosess hvor den enkelte (individ, gruppe eller team) er ansvarlig for sin egen utvikling og suksess.

Verdens ledende forening for profesjonelle coacher (ICF, International Coach Federation) definerer coaching som “partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential.”.

Oversatt til norsk blir det: «Coaching er å inngå partnerskap med klienter i en reflekterende og kreativ prosess som inspirerer dem til å maksimere sitt personlige og  profesjonelle potensial.

En coach er ikke en teraput, psykolog, psykiater eller konsulent som forteller deg hva du skal gjøre. Sammen finner vi svarene. Og selvsagt kan du få dykke inn i mine erfaringer, når det er behov for det underveis.

Jeg følger ICF Etiske retningslinjer i min virksomhet.

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

Enkelt sagt er coaching en prosess som tar sikte på å forbedre ytelsen og fokuserer på ‘her og nå’ i stedet for på fjern fortid eller fremtid. … Coaching er å låse opp en persons potensial for å maksimere sin egen ytelse.

Slår du opp på Wikipedia vil følgende definisjon stå der: «Coaching er veiledning, motivering, læring og trening av personell, hvor de trenede er selvstendige individer som tar bevisste veivalg og gjennomgår faglig og personlig utvikling.»

I denne YouTube videoen ser du en animert forklaring på hva coaching kan være:

 • Coaching forbedrer dine prestasjoner, ytelse og mål.
 • Coaching gir økt åpenhet for din personlige læring og utvikling.
 • Coaching gir økt evne til å identifisere dine løsninger på spesifikke arbeidsrelaterte problemer.
 • Coaching gir større eierskap og ansvar i eget liv.
 • Coaching hjelper deg med å identifisere både organisatoriske og individuelle styrker og utviklingsmuligheter.
 • Caoching hjelper til med å motivere og styrke deg til å utmerke deg.
 • Caoching utvikler din selvinnsikt.

Se også artikkelen: Hvorfor virker coaching?

Relasjonen mellom deg som kunde og meg som coach er viktig for at dette skal gi gode resultater. Du må tro på at akkurat jeg kan hjelpe deg med det du trenger støtte til. Og jeg må tro på at jeg kan være den som kan bidra riktig for deg.

Jeg vil gjøre alt jeg kan for at du skal nå dine mål og for at vi skal få til dette sammen!

Disse 30 minuttene vil hjelpe deg til å finne ut om jeg er den rette for deg.

Den enkleste måten å bestille en coaching time på akkurat nå er at du sender meg en e-post til mariuseriksen@me.com.

Det er ingen fasit på hvor lenge du trenger en coach. Det vi vet ut fra forskning er at vi trenger minimum 3 uker intenst arbeid for å gjøre en enkelt endring av en vane.

De fleste coacher har pakker som starter på ca. 6 sesjoner over 3 måneder, men det er ikke uvanlig at et coaching løp strekker seg over flere år hvis det flere ting man ønsker å endre på. I snitt har de fleste coachen sin fra 7-12 måneder.

Jeg tror på å finne en god løsning for akkurat deg, der vi tar hensyn til både livssituasjon og dine ambisjoner.

Forskning

Den eneste forskningen som er validert i forhold til større livsstilsendringer og dermed også kan overføres til endringer på arbeidsplass er gjort på hjertepasienter i USA. De hadde følgende oppfølging i 1 år:

 • Gruppecoaching 2 dager i uken
 • Mindfullness eller meditasjonstrening flere ganger i uken
 • Minimum 1 yoga time i uken
 • 2 dager med aktiv fysisk trening

Dette ga signifikante og varige resultater. Denne mengden innsats kan kanskje høres skremmende ut, men varige endringer krever en god del arbeid. Det fine er at du kan gjøre mye selv. Coachen kan være din støtte i denne perioden, den som hjelper deg med å pushe dine grenser, heier på deg underveis og får deg trygt i mål.

Mange coacher velger å holde seg til 45-60 minutter pr sesjon. Noen mener at det er mer effektivt med flere og kortere sesjoner på 20-30 minutter. Andre kan ha lengre sesjoner opptil 2 timer hvis det er ønskelig.

Jeg har veldig god erfaring med kortere sesjoner og heller oftere (ukentlig). Da får mange mer kontunuitet i endringsarbeidet sitt. Uansett så starter jeg oftest med en kartleggingstime. Den vil jeg at du setter av 1,5 time til.

Dine behov

Vi finner raskt ut hva ditt behov og ønsker er. Derfor er jeg fleksibel og skreddersyr veien videre sånn at du får mest mulig ut av coachingen. Den kan selvsagt justeres underveis.

Coaching trenger ikke å koste så mye og når man velger en coach så er det fordi man ønsker å gjøre en større endring i livet som skal være varig.

Prisen på coaching varier veldig. Du kan få uerfarne coacher eller de som bare gjør det litt i fritiden fra rundt kr 500,- pr time. De aller dyreste som jeg vet om er blant annet Tony Robbins som tar ca. 1.000.000,- for et år. Gjennomsnittet for livscoacher er $210 pr time og business coacher er $500 pr time.

Hva vil endringen bety?

De fleste har ikke midler til å få til det siste. Men hva er egentlig den enderingen du ønsker verdt for deg? Hva vil det virkelig bety for deg hvis du får til denne endringen?

Vi er alle unike, med forskjellige behov. Ta kontakt så finner vi en løsning tilpasset deg!

Det er ingen utfordring hvis du avlyser timen i god tid før vi har avtalt den. Da kan vi sette en ny tid som passer for deg.

Jeg oppererer med minimum 48 timers varsel for endring av en sesjon. Grunnen til dette er at jeg bruker tid på å forberede meg til akkurat vår tid sammen.

Ville du ha gått til en lege som ikke var utdannet som det?

Ved å gå til en sertifisert coach sikrer du at du møter en person som har fått grunnleggende opplæring over lang tid. Og som i mitt tilfelle i tillegg til selve kursene, hadde over 100 timer ren coahcing før jeg ble sertifisert som profesjonell co-active coach ved Coaches Training Institute (CTI). Mange av de med en veileder.

Med meg vil du i tillegg få en coach som har erfaring med livets opp og nedturer, samt lang erfaring fra næringslivet.

VIL DU HA COACHING?

La meg kjøpe en 30 minutters coaching time til deg. Helt uforpliktende ved å trykke knappen under. Da sender du en e-post, så tar jeg kontakt med deg for å finne en tid som passer for deg.

Co-Active Coaching

En video fra Coaches Training Institute (CTI) som presenterer co-active coaching.

Har du andre spørsmål?

Ta kontakt med meg så svarer jeg deg så raskt jeg kan. Det kan ta noe tid ved stor pågang. Men jeg vil svare deg så fort jeg har mulighet.

Her er noen av de viktigste områdene vi kommer innpå i coaching:

Personlighet

Her utforsker vi hvem du er. Det handler om hvordan du tenker, føler og er over tid.

Verdier

Verdier hjelper deg å ta de rette valgene. De er nøkkelen til våre forskjeller i motivasjon og visjon.

Mål

Her finner vi mål som er utfrodrende, spesifikke, engasjerende og evaluerbare ut fra verdiene dine. Mål gir deg retning i livet.

Tanker

Mange opplever at tankene løper løpsk, eller at det er vanskelig å konsentrere seg. Dette kan vi kontrollere med mental trening.

Følelser

Vi har fem hovedfølelser som alt springer ut fra; sinne, frykt, avsky, sorg og glede. Disse kan du kan selv velge hva du vil gjøre noe med.

Kropp

Du får hjelp til å fokusere på egen kropp gjennom fysisk bevegelse, meditasjon/mindfullness, fornuftig kosthold, nok vann og god søvn.

Sjel

Du blir utfordret på å tro på noe større enn deg selv. For noen er det menneskeheten, andre religion eller spiritualitet.

Sabotører

Sammen finner vi dine sabotører. Det er negative tanker, ord, følelser og andre ting hindrer deg i å nå dine mål.

Hjelpere

Sammen finner vi dine hjelpere. Det er postitive tanker, ord, følelser og andre ting som hjelper deg i å nå dine mål.

Ring meg i dag +47 93 25 04 93
eller send e-post på mariuseriksen@me.com

Today I’m not what I think I am, I’m not what you think I am – I am what I think you think I am.  – Cooley

Disse har hatt tillit til meg så langt